Invoegtoepassingen voor Aldfaer

Via deze website kunnen ook externe componenten worden gedownload. Dit kunnen bijvoorbeeld extra rapporten zijn die door derden zijn gemaakt. Deze componenten worden zogenaamde invoegtoepassingen genoemd.
Dit scherm geeft u informatie over de invoegtoepassingen, maar zoals u verderop kunt lezen: downloaden van deze aanvullingen op Aldfaer wordt vanuit Adfaer gestart. Daarom treft u geen links naar de bestanden aan.

Het installeren van invoegtoepassingen

Om invoegtoepassingen te installeren gaat u als volgt te werk:

  1. Ga in Aldfaer naar Help >> Versiebeheer invoegtoepassingen.
  2. Vul in het witte veld onder Invoegtoepassing, de volledige URL in van de invoegtoepassing. Een aantal van deze URL's staan onderaan dit scherm.
  3. Klik daarna op blauwe knop rechts van het invulveld. In het scherm verschijnt dan een omschrijving van de invoegtoepassing.
  4. Klik daarna op de "Installeer" knop onderaan het scherm. De invoegtoepassing wordt nu geïnstalleerd. De voortgang daarvan is linksonder in het scherm zichtbaar. Heb geduld, want sommige invoegtoepassingen kunnen uit meerdere onderdelen bestaan waardoor ook de voortgangsbalk meerdere keren kan vollopen.

Na bevestiging dat de invoegtoepassing succesvol is geïnstalleerd, verschijnt deze in de lijst links op het scherm.

Waarschuwing

Hoewel wij ons inspannen om te voorkomen dat er via onze site gevaarlijke software wordt verspreid, kan er altijd iets aan onze aandacht ontsnappen. Wij raden u daarom aan om als u een bestand download, er voor te zorgen dat er een recente beveiliging tegen virussen en spyware actief is.
Bovendien kan het gebeuren dat u bijvoorbeeld via het forum wordt verwezen naar bestanden die niet van onze website worden gedownload. U begrijpt dat wij die bestanden in het geheel niet kunnen controleren. In deze gevallen is het nog belangrijker extra alert te zijn.
De controles die wij doen hebben als doel zoveel mogelijk betrouwbare sjablonen etc aan u ter beschikking te stellen, maar kunnen nooit een 100% garantie bieden. Daarom geldt ook bij Aldfaer de regel dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door het downloaden van software van onze site.

De URL's van de op deze site aanwezige invoegtoepassingen

Andere invoegtoepassingen

Een lijst met alle bij het B(onus)-team bekende invoegtoepassingen krijgt u als u als URL ingeeft http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/invoeg.html
Deze lijst bevat ook bestanden die van elders worden gedownload, en waar mogelijk geen controles op zijn uitgevoerd.

Alle invoegtoepassingen B_team

Deze lijst omvat alle bekende invoegtoepassingen en beoogt dat de gebruiker, door een klik op het gewenste item, deze in het Beheer invoegtoepassingen kan installeren.

Gebruik in invoegtoepassingenbeheer in Aldfaer http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/invoeg.html

 

Bonus rapporten

De door het B(onus)-team samengestelde, na kwaliteitscontrole, Bonus rapporten. Een groot scala aan tekst- en grafische- en statistiek overzichten.

Gebruik in beheer invoegvoegtoepassingen http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/bonus.html

Crimson editor

Instructies om de gratis Engelstalige Crimson editor te installeren alsook de nodige syntaxbestanden waarmee Aldfaer sjablooncodes in kleuren kunnen weergegeven worden zodat eventuele tikfouten onmiddellijk herkend kunnen worden.

Gebruik in beheer invoegvoegtoepassingen http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/crimson.html

Notepad++

Middels deze invoegtoepassing komt een syntaxbestand beschikbaar waarmee Aldfaer sjablooncodes in kleuren weergegeven kunnen worden zodat eventuele tikfouten onmiddellijk herkend kunnen worden.

Gebruik in beheer invoegvoegtoepassingen http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/notepad.html

Engelse rapporten

Een Engelse vertaling van de Aldfaer rapporten (zowel tekst als grafisch). De huidige versie is gebaseerd op de Nederlandse rapportmodules 4.1.0.9 en 4.2.0.20.

Gebruik in beheer invoegvoegtoepassingen http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/EngelseRapporten.txt